Artikel

bijbelvertalingen in de middeleeuwen

Waarschijnlijk is er in de middeleeuwen geen complete Nederlandse bijbelvertaling gemaakt. Maar er bestonden wel vertalingen van delen van de Bijbel.

Evangeliënharmonie

Een beroemd voorbeeld is de evangeliënharmonie van St. Truiden. In de middeleeuwen waren er vele evangeliënharmonieën in omloop, zowel in het Latijn als in de volkstaal. Evangeliënharmonie is de naam voor een samensmelting van de vier bijbelse evangeliën tot één doorlopend verhaal. De evangeliënharmonie van St. Truiden werd omstreeks 1300 in de benedictijner abdij van St. Truiden (in West-Limburg) door een kopiist overgeschreven.

Rijmbijbel

Een ander bekend werk uit de middeleeuwen is de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.
Dit geschrift, daterend uit ongeveer 1270, is niet een echte bijbelvertaling maar een bijbelse geschiedenis in rijmvorm.

Wachtendonckse Psalmen

Nog ouder dan deze werken zijn de Wachtendonckse Psalmen. Dit zijn 25 psalmen in een Oudoostnederlands dialect, uit de negende of tiende eeuw.