Artikel

bijbelvertalingen in de oudheid

Bijbelvertalingen zijn geen recent verschijnsel. Ook in de oudheid werden de bijbelse boeken al vertaald.

Oudste vertalingen

Rond het begin van de jaartelling bestonden er al Griekse vertalingen (Septuagina; Theodotion) en Aramese vertalingen (Targoemiem) van de meeste boeken van het Oude Testament.

Latere vertalingen

In de eerste eeuwen na Christus kwamen daar andere Griekse vertalingen (AquilaSymmachus), Syrische vertalingen (Pesjitta) en Latijnse vertalingen (Vetus Latina; Vulgata) bij.
Ook de boeken van het Nieuwe Testament werden al vroeg in het Syrisch en in het Latijn vertaald.