Artikel

reptielen, vissen en wormen

In de Bijbel komen verschillende reptielen, vissen en wormen voor. In de Nieuwe Bijbelvertaling worden de volgende soorten genoemd: