Artikel

besnijdenis buiten de Bijbel

De besnijdenis is niet alleen bekend uit de Bijbel. Ook bij volken rondom Israël werd dit gebruik toegepast.

Besnijdenis bij andere volken

Er waren meer volkeren in het oude Nabije Oosten die het gebruik van de besnijdenis kenden:

  • de Ammonieten
  • de Edomieten (tot de tweede eeuw voor Christus)
  • de Egyptenaren
  • de Feniciërs
  • de Midjanieten
  • de Moabieten
  • de woestijnvolken, de latere Arabieren (zie Jeremia 9:24-25)

Egyptenaren

Waarschijnlijk is het gebruik in Israël overgenomen van de Egyptenaren. Zo is er een afbeelding gevonden in een Egyptische graftombe uit het derde millennium voor Christus. Hierop is een man te zien die besneden wordt door twee slaven.
Het is niet duidelijk waarom de Egyptenaren aan besnijdenis deden. Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus gebeurde het om hygiënische redenen.

Scheldwoord

Er waren ook volken in de omgeving van Israël die de besnijdenis niet kenden, zoals de Assyriërs, de Babyloniërs en de Filistijnen.
Deze volken waren vijanden van Israël, zodat het woord ‘onbesnedenen’ een scheldwoord werd, zoals in 1 Samuel 31:4.