Artikel

bergrede: overzicht

De bergrede is opgebouwd als een echte redevoering en bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

1 Matteüs 5:3-12 negen gelukwensen, traditioneel 'zaligsprekingen’ genoemd
2 Matteüs 5:17-19 over de blijvende geldigheid van de Wet en de Profeten
3 Matteüs 5:20-48 zes passages met oproep tot gerechtigheid die groter is dan wat de Tora strikt vraagt
4 Matteüs 6:1-7:12

zes passages met oproep tot:

  1. oprechte gerechtigheid
  2. onbezorgdheid over dagelijkse levensbehoeften
5 Matteüs 7:13-27

drievoudige slotpassage met oproep om een keuze te maken tussen:

  1. de brede en de smalle weg
  2. het voortbrengen van goede of van slechte vruchten
  3. het bouwen van een huis op een rots of op zand