opstanding van Jezus: leeg graf
Artikel

opstanding van Jezus: leeg graf

Marcus vertelt over het lege graf en zegt in Marcus 16:7 heel beknopt dat Jezus in Galilea zal verschijnen (Zie Opstanding van Jezus: Marcus).

Andere evangeliën

In de andere evangeliën wordt het verhaal over het lege graf gecombineerd met uitgebreidere opstandingservaringen. Deze ervaringsverhalen zijn in twee categorieën te verdelen:

Bijbelverzen

  • Marcus 16
  • Lucas 24
  • Johannes 20-21
  • Matteüs 27-28