Bijbelboeken (documenten)

1 en 2 Koningen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op 1 en 2 Koningen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen het laatste deel van de grote vertelling over de geschiedenis van de koninkrijken Israël en Juda. Ze sluiten aan op de ...
1 en 2 Kronieken (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op 1 en 2 Kronieken, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De boeken 1 en 2 Kronieken vormen samen een zelfstandig literair werk, dat op geheel eigen wijze een overzicht geeft van de geschiedenis van Israël. Het begint ...
1 en 2 Samuel (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op 1 en 2 Samuel, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De boeken 1 en 2 Samuel vormden oorspronkelijk één boek. Samuel is de profeet die een beslissende rol speelt in de overgangstijd tussen het bestuur van de ...
1 en 2 Timoteüs en Titus (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brieven aan Timoteüs en Titus, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De twee brieven aan Timoteüs en de brief aan Titus staan bekend als de ‘pastorale brieven’. Er staan namelijk talrijke instructies in voor het ...
1 Korintiërs (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de eerste brief aan de Korintiërs, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Toen Paulus in het jaar 49 n.Chr. vanuit Athene naar Korinte kwam, ontmoette hij er volgens Handelingen 18:2-3 Prisca (daar Priscilla genoemd) ...
1 Makkabeeën (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op 1 Makkabeeën, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Dit boek dankt zijn naam aan de bijnaam van een zekere Judas, een lid van de familie die de Joodse opstand begon tegen de Seleucidische koning Antiochus IV ...
1 Petrus (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de eerste brief van Petrus, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. 1 Petrus is een van de zogenaamde algemene of katholieke brieven (Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas), niet gericht aan een bepaalde ...
1 Tessalonicenzen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de eerste brief aan de Tessalonicenzen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Tessalonica was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië, het noorden van Griekenland. Paulus stichtte er een christelijke ...
1, 2 en 3 Johannes (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brieven van Johannes, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De geschriften die overgeleverd zijn als de brieven van Johannes stammen uit dezelfde kring als het evangelie van Johannes. Dat wordt vooral duidelijk ...
2 Korintiërs (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de tweede brief aan de Korintiërs, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De tweede brief aan de Korintiërs wordt algemeen beschouwd als echt door Paulus geschreven. Deskundigen zijn het er echter niet over eens of ...
2 Makkabeeën (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op 2 Makkabeeën, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Net als bij 1 Makkabeeën is de naam van 2 Makkabeeën ontleend aan die van de Joodse helden die de strijd opnamen tegen de Griekse koning Antiochus IV (175-164 ...
2 Petrus (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de tweede brief van Petrus, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Met het opschrift ‘De tweede brief van Petrus’ (zie ook 3:1) wordt een verband gelegd met 1 Petrus. De twee brieven verschillen echter zo naar inhoud ...
2 Tessalonicenzen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de tweede brief aan de Tessalonicenzen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De tweede brief aan de gemeente in Tessalonica staat op naam van de apostel Paulus (vergelijk de inleiding op 1 Tessalonicenzen). De ...
Amos (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Amos, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Amos is het derde boek van de verzameling van de zogeheten Twaalf Profeten. Het is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in het opschrift in 1:1. Daar heet ...
Baruch (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Baruch, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. In de proloog van het boek Baruch wordt gezegd dat het geschreven is door Baruch, de zoon van Neria. Hiermee wordt verwezen naar Baruch, de secretaris van de profeet ...
Brief van Jeremia (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Brief van Jeremia, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Hoewel dit bijbelboek Brief van Jeremia genoemd wordt, draagt de tekst niet de kenmerken van een brief. Het is eerder een satire, een hekeldicht tegen de ...
Daniël (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Daniël, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Daniël dankt zijn naam aan de hoofdrolspeler Daniël. Mogelijk koos de onbekende schrijver van dit boek deze naam vanwege de drie legendarische figuren Noach, ...
Deuteronomium (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Deuteronomium, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van de Tora (in de joodse traditie) of de Pentateuch (in de christelijke traditie). Dat is niet ...
Efeziërs (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief aan de Efeziërs, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Volgens sommige bijbelhandschriften is deze brief, die op naam staat van Paulus, gericht aan de Efeziërs (1:1). Andere belangrijke handschriften noemen ...
Ester (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Ester, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Wanneer het boek Ester geschreven werd, is moeilijk te achterhalen. Het verhaal speelt zich af in Susa, de zomerhoofdstad van de Perzische koningen, ten tijde van het ...
Ester Grieks (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Ester (Grieks), uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Deze versie van het boek Ester maakt als een van de historische boeken deel uit van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het is het ...
Exodus (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Exodus, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Exodus heeft in de Hebreeuwse bijbel de titel Sjemot, naar de eerste woorden van dit bijbelboek: ‘Dit zijn de namen’. In de christelijke traditie dankt het zijn ...
Ezechiël (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Ezechiël, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Ezechiël is in de Hebreeuwse bijbel het laatste in de reeks van de drie ‘grote profeten’, na de boeken Jesaja en Jeremia. Deze volgorde is bepaald door de ...
Ezra (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Ezra, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Ezra ontleent zijn naam aan de priester en wetgeleerde Ezra, die de hoofdrol speelt in Ezra 7-10 en in Nehemia 8. Hij kwam in opdracht van de Perzische koning ...
Filemon (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief aan Filemon, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. In vergelijking met de andere brieven van Paulus in het Nieuwe Testament is de brief aan Filemon ongewoon kort. Het opschrift suggereert dat de brief ...
Filippenzen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief aan de Filippenzen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Filippi was een Romeinse militaire kolonie in de provincie Macedonië (Noord-Griekenland), en een belangrijke handelsstad aan de Via Egnatia, de ...
Galaten (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief aan de Galaten, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De brief aan de Galaten wordt algemeen erkend als een echte brief van Paulus. Dankzij de vele handschriften die overgeleverd zijn, beschikken we over ...
Genesis (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Genesis, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het eerste boek van de Bijbel draagt verschillende namen. In de christelijke traditie wordt meestal Genesis gebruikt. Die naam komt uit de Griekse bijbelvertaling (de ...
Habakuk (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Habakuk, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Habakuk is het achtste boek van de Twaalf Profeten en vormt een tweeluik met het voorafgaande boek Nahum. Waar Nahum het einde aankondigt van de Assyriërs, ...
Haggai (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Haggai, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Haggai is het tiende boek van de verzameling van de zogeheten Twaalf Profeten. Deze verzameling van profetenboeken is vermoedelijk in de vierde of derde eeuw ...
Handelingen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op De handelingen van de apostelen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Handelingen (voluit ‘De handelingen van de apostelen’), dat de geschiedenis van de vroege kerk beschrijft, werd anoniem overgeleverd. ...
Hebreeën (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief aan de Hebreeën, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het is maar de vraag of de brief aan de Hebreeën wel echt een brief is. De gebruikelijke begroeting aan het begin ontbreekt, en inhoudelijk lijkt het ...
Het gebed van Manasse (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Het gebed van Manasse, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het gebed van Manasse wordt toegeschreven aan Manasse, koning van Juda in de zevende eeuw v.Chr. Volgens 2 Koningen 21:1-18 regeerde hij vijfenvijftig ...
Hooglied (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Hooglied, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Hooglied heet in de Hebreeuwse bijbel Sjier Hasjiriem: ‘Het lied der liederen’, wat zoveel betekent als het mooiste of beste lied. Maarten Luther vertaalde ...
Hosea (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Hosea, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Hosea is het eerste boek van de Twaalf Profeten, ook ‘kleine profeten’ genoemd. Het woord ‘klein’ heeft betrekking op de omvang van de boeken. Die zijn veel ...
Jakobus (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief van Jakobus, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De brief van Jakobus is geen ‘brief’ in de echte zin van het woord. De brief is niet gericht aan een duidelijk herkenbare gemeenschap van gelovigen, en ook ...
Jeremia (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Jeremia, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Jeremia ontleent zijn naam aan een profeet uit Juda. Het behoort tot de profetische boeken en staat tussen Jesaja en Ezechiël in. Zij zijn de drie ‘grote’ ...
Jesaja (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Jesaja, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Dit boek ontleent zijn naam aan de profeet Jesaja, die in de achtste eeuw v.Chr. leefde in Jeruzalem. Het is een verzameling van profetische teksten die tussen de ...
Jezus Sirach (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Jezus Sirach, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Wijsheid van Jezus Sirach is het enige bijbelboek waarvan vaststaat waar en door wie het geschreven is. Het colofon aan het slot zegt namelijk: ‘Lessen in inzicht ...
Job (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Job, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Dit boek ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon Job, volgens Ezechiël 14:14 een legendarische figuur zoals Noach en Daniël. In de Hebreeuwse bijbel behoort het boek Job tot ...
Joël (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Joël, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Joël, het vierde van de verzameling van Twaalf Profeten, is genoemd naar de profeet Joël ben Petuel, van wie alleen de naam bekend is. Waarschijnlijk was hij ...
Johannes (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Johannes, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het evangelie volgens Johannes is het resultaat van een lange traditie. Aanwijzingen hiervoor zijn in het boek zelf te vinden. De overlevering begint bij de ...
Jona (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Jona, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Jona is het vijfde boek van de verzameling van de zogeheten Twaalf Profeten. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jona. Buiten dit bijbelboek komt zijn ...
Jozua (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Jozua, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het boek Jozua ontleent zijn naam aan de persoon Jozua, die na de dood van Mozes (Deuteronomium 34:5) de Israëlieten leidt (Deuteronomium 34:9; Numeri 27:18-20) en Kanaän ...
Judas (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief van Judas, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De brief van Judas is een korte brief zonder specifieke adressering; de brief is gericht aan alle christenen. De schrijver noemt zichzelf Judas, de broer van ...
Judit (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Judit, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het deuterocanonieke boek Judit hoort in de Griekse bijbelvertaling (Septuaginta) en in de Latijnse bijbelvertaling (Vulgata) bij de historische boeken. Waarschijnlijk is ...
Klaagliederen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Klaagliederen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De Klaagliederen zijn geschreven tegen de achtergrond van de verwoesting van Jeruzalem in 586 v.Chr. door de Babyloniërs onder koning Nebukadnessar. De teksten ...
Kolossenzen (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op de brief aan de Kolossenzen, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. De brief aan de Kolossenzen is volgens de aanhef geschreven door Paulus en Timoteüs (1:1) en gericht aan de christenen in Kolosse. Die stad lag 160 ...
Leviticus (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Leviticus, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Leviticus vormt het hart van de Tora, het middelste van de vijf boeken die aan Mozes worden toegeschreven. Het boek begint abrupt met ‘JHWH riep Mozes en zei vanuit ...
Lucas (inleiding NBV Studiebijbel)
Document
 • Plus
Inleiding op Lucas, uit: NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, Heerenveen 2010. Het derde evangelie wordt door de kerkelijke traditie toegeschreven aan Lucas, de trouwe gezel van Paulus en de geliefde arts, afkomstig uit Antiochië in Syrië. De ...