Artikel

Matteüs: joodse traditie

De schrijver van het Matteüs-evangelie leefde in de tijd waarin jodendom en christendom steeds meer los van elkaar kwamen te staan. In zijn evangelie benadrukt hij dat Jezus een echte Jood was. Zijn evangelie begint niet voor niets met de volgende woorden:

‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.’ (Matteüs 1:1)

De wet van Mozes

De schrijver verbindt Jezus met Mozes, de grootste joodse profeet, en hecht veel waarde aan de Tora. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende twee punten:

  • Jezus spreekt op de berg: dat is een verwijzing naar Exodus 19, waar verteld wordt hoe Mozes de Sinai op klimt, de berg van de Tora.
  • Jezus zegt: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’ (Matteüs 5:17)