Artikel

Openbaring van Johannes

Het boek Openbaring is gebaseerd op visioenen die de schrijver kreeg op het eiland Patmos. Johannes schrijft dat hij in ellende verkeert en op Patmos is omdat hij het goede nieuws van Jezus verkondigd had. 
Het boek is bedoeld om de christenen moed in te spreken om vol te houden. Het is niet bekend wanneer het boek geschreven is. 

Thema

Openbaring beschrijft hoe Johannes op Patmos in vervoering raakt en vervolgens van Jezus Christus een serie visioenen krijgt in woord en geluid. 
Het boek verzet zich tegen de verering van de keizer en de macht van de Romeinse staat. Het spreekt de kleine, bedreigde geloofsgemeenschappen in de provincie Asia moed in om vol te houden. Uiteindelijk, zo stelt Johannes, ligt alle macht in handen van God en Jezus Christus. De ellende zal slechts korte tijd duren, want Christus zal spoedig terugkeren en alle goddeloze machten vernietigen. De lezers krijgen een rijk van vrede, en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het vooruitzicht gesteld.

Genre

Openbaring is een geschrift dat past in de traditie van de apocalyptiek. Het boek bestaat uit veel beelden en visioenen met uitleg. Er wordt veel geheimzinnige taal in gebruikt en het is niet helemaal duidelijk wat er precies bedoeld is.
Het boek heeft ook duidelijk kenmerken van een brief. De visioenen staan in het kader van een brief. Waarschijnlijk werd het geschrift in West-Turkije van de ene gemeente naar de andere gestuurd om er voorgelezen te worden.