Artikel

Judas: bijbelboek

De brief van Judas is een korte brief, gericht aan alle christenen. De brief is geschreven rond het jaar 100 na Christus. In de brief worden christenen gewaarschuwd voor een verkeerde uitleg van het geloof.

Thema

Hoofdthema van de brief is de oproep niet te twijfelen over het geloof zoals dat ‘voor eens en altijd’ is overgeleverd (vers 3) en vast te houden aan wat Jezus’ apostelen hebben gezegd (17).
De brief vermeldt dat er mensen de gemeente zijn binnengekomen die vanwege hun handelwijze en ideeën een gevaar vormen voor het geloof. Deze nieuwe predikers misleiden de gemeente. De auteur stelt dat al vaststaat dat zij gestraft zullen worden en dat het onverstandig is om hen te volgen. Ter onderbouwing verwijst hij naar een aantal situaties uit de geschiedenis waaruit blijkt dat overtreders daadwerkelijk door God gestraft worden, zoals de ontrouwe Israëlieten in de woestijn na de uittocht uit Egypte, en de inwoners van de steden Sodom en Gomorra.

Genre

De brief van Judas is een korte brief zonder specifieke adressering; de brief is gericht aan alle christenen.