Artikel

Jakobus: opbouw

Jakobus heeft enkele kenmerken van een brief, maar is meer een ethische verhandeling over hoe je moet leven.

Korte inhoud

De brief van Jakobus bestaat uit een briefopschrift, een inleiding waarin de thema’s aangekondigd worden, een centraal gedeelte waarin de thema’s uitgewerkt worden en dat vooral waarschuwingen bevat, en een slot dat bemoedigend van toon is.

Opbouw

1:1-18  begin van de brief
1:19-2:26  geloven, maar ook goed leven
3:1-12  let op je woorden
3:13 – 4:17 leven zoals God het wil
5:1-12 pas op voor Gods straf
5:13-20 bidden en elkaar helpen