Artikel

Filemon: doelgroep

De titel van de brief aan Filemon suggereert dat deze brief alleen voor Filemon bestemd was. Maar in de aanhef worden ook Apfia en Archippus genoemd, en de gemeente die bij Filemon aan huis bijeenkomt (Filemon 1:1-2).
Het gaat bij deze brief dan ook niet zozeer om privé-correspondentie als wel om een persoonlijke brief met een openbaar karakter. Dat was gebruikelijk bij brieven uit die tijd.

Bijbelverzen

  • Filemon 1:1-2