Artikel

Filemon: opbouw

De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus en bestaat uit slechts één hoofdstuk.

Korte inhoud

De brief aan Filemon is een voorzichtig geformuleerd pleidooi van Paulus
De inleiding (Filemon 1:1-3) bestaat uit een opschrift, waarin de afzender en geadresseerden worden vermeld, gevolgd door een zegenwens. Daarna volgt het eigenlijke pleidooi van Paulus aan Filemon over de slaaf Onesimus (Filemon 1:4-22). Dat pleidooi begint met een dankzegging en een aanhef (Filemon 1:4-7), gevolgd door de kern van het betoog (Filemon 1:8-16) en het besluit (Filemon 1:17-22). Paulus sluit de brief af met groeten (Filemon 1:23-24) en een zegenwens (Filemon 1:25).

Opbouw

1:1-3  afzenders, geadresseerden en groet
1:4-7   dankzegging
1:8-9   Paulus wil Filemon iets vragen
1:10-16  Paulus’ vraag gaat over Onesimus
1:17-22   Paulus’ vraag aan Filemon
1:23-25  slot van de brief