Artikel

Filemon: auteur en datering

Uit de inhoud van de brief aan Filemon blijkt dat Paulus in de gevangenis verbleef toen hij zijn brief schreef, maar ook dat hij hoopte spoedig vrij te komen. Waar hij precies gevangenzat is niet bekend. Mogelijk was dat in Efeze, maar het kan ook in Caesarea of Rome zijn geweest.
Aan Paulus' auteurschap van deze brief wordt niet getwijfeld. Aangenomen wordt dat hij deze brief rond 55 na Christus heeft geschreven.
Wellicht heeft hij de brief naar Kolosse gestuurd, waar zowel Onesimus als Archippus vandaan kwam (vergelijk Kolossenzen 4:9; Kolossenzen 4:17).

 


 
 

 

Bijbelverzen

  • Kolossenzen 4:17
  • Kolossenzen 4:9