Artikel

2 Timoteüs: opbouw

De tweede brief aan Timoteüs bevat aanwijzingen voor de herderlijke zorg binnen de christelijke gemeente.

Korte inhoud

De brief begint met een aanhef, adressering en groet. Timoteüs wordt in deze brief herinnerd aan de vorige brief, en opgeroepen te volharden in het verkondigen van het evangelie, ook al zal hij net als Paulus hierom worden vervolgd (2 Timoteüs 1:3 – 2:13). In de tweede helft van hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 wordt hij ertoe aangespoord niet in te gaan op de spitsvondigheden van mensen die de waarheid geweld aandoen. Het gaat in dit gedeelte niet zozeer om een typering van de dwaalleraren, maar veel meer om een beschrijving van de crisis die voorafgaat aan de komst van Gods rijk.
Vanaf 2 Timoteüs 3:10 wordt Timoteüs opgeroepen zich te blijven richten op wat hem is geleerd en voorgeleefd. De brief eindigt met het verzoek of Timoteüs snel kan komen naar Paulus in Rome en met enkele mededelingen over andere medewerkers van Paulus.

Opbouw

1:1-2   afzenders, geadresseerden en groet
1:3-7  dankzegging
1:8-18  moed om te geloven
2:1-13  de strijd voor het geloof
2:14-26  kerkleiders en vijanden
3:1 – 4:8  slechte en goede voorbeelden
4:9-22  slot van de brief