Artikel

synoptische evangeliën

De drie synoptische evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, lijken zo sterk met elkaar in inhoud, opbouw en woordgebruik, dat men ze naast elkaar kan lezen.

Synopsis

Een boek waarin deze drie evangeliën parallel aan elkaar, in drie kolommen, worden afgedrukt, noemen we een ‘synopsis’, een ‘samenschouw’ of ‘overzicht’. In een synopsis kunnen de drie evangeliën onderling goed vergeleken worden.

Opbouw van de synoptische evangeliën

De synoptische evangeliën hebben alle drie dezelfde opbouw van het verhaal over Jezus. Na een voorgeschiedenis (die in Marcus ontbreekt) wordt eerst verteld over Jezus’ optreden in en rond Galilea. Daarna reist Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Daar beleeft hij zijn laatste dagen. Hij wordt gevangengenomen en gedood. De evangeliën eindigen met de opstanding van Jezus.

Overzicht inhoud van de synoptische evangeliën
  Matteüs Marcus Lucas
voorgeschiedenis 1-2 - 1-2
Jezus in Galilea 3-20 1-10 3:1-19:28
Jezus in Jeruzalem 21-27 11-15 19:29-23:49
opstanding 28 16 24