Artikel

Kolossenzen: doelgroep

De brief aan de Kolossenzen is volgens het opschrift gericht aan de christenen in Kolosse. Die stad lag 160 kilometer ten oosten van Efeze, het centrum van de Romeinse provincie Asia (het huidige West-Turkije), op de doorgaande weg naar het oosten.

Epafras

De inwoners van Kolosse hebben het evangelie leren kennen door Paulus’ medewerker Epafras, die uit Kolosse kwam (Kolossenzen 4:12). Hij heeft zijn stadsgenoten onderwezen en over hen aan Paulus verteld, en hij blijft voor hen bidden. Epafras zorgt ook voor de christenen in de naburige steden Laodicea en Hiërapolis. Aan de Kolossenzen wordt daarom gevraagd of zij de brief willen delen met de Laodicenzen (Kolossenzen 4:15-16).

 

Bijbelverzen

  • Kolossenzen 4:15-16
  • Kolossenzen 4:12