Artikel

Kolossenzen: opbouw

De brief aan de Kolossenzen is geschreven in een neutrale briefstijl.

Korte inhoud

De brief begint met het noemen van de afzender, geadresseerden en een groet. 
Daarna bevatten de hoofdstukken 1 en 2 een dogmatisch gedeelte en waarschuwingen tegen verkeerde ideeën in de gemeente. Volgens deze verkeerde ideeën moesten demonen en engelen vereerd worden, en waren allerlei voorschriften over bijvoorbeeld eten, erg belangrijk. 
De gemeente wordt in de brief opgeroepen om alleen Christus te vereren, die de macht heeft over alles wat bestaat. Vanaf Kolossenzen 3:5 volgt een praktisch-ethisch gedeelte. Diverse groepen binnen de gemeente (mannen, vrouwen, kinderen, slaven, heren) krijgen aanwijzingen hoe zij zich moeten gedragen. De brief eindigt met de mededeling dat Tychikus en Onesimus de gemeente zullen informeren over Paulus’ situatie, en met een lijst met groeten.

Opbouw

1:1-2  vredeswens
1:3-8  dankzegging
1:9-23  gebed voor de Kolossenzen
1:24 – 2:7  inspanningen van Paulus
2:8 – 3:4  drie waarschuwingen tegen verkeerde ideeën
3:5-17  aanwijzingen voor verschillende groepen hoe ze moeten leven
3:18 – 4:1  sociale orde
4:2-6  oproep tot gebed en goed gedrag
4:7-18  slot