Artikel

Kolossenzen

Deze brief op naam van de apostel Paulus is gericht aan de gemeente in Kolosse. Het is niet bekend waar, wanneer en door wie deze brief geschreven is. De brief gaat over de macht die Christus gegeven is over de hele schepping. 

Thema

De christenen van Kolosse krijgen een brief over de betekenis van de uitspraak dat Christus Jezus hun Heer is. Door Christus is alles geschapen, daarom is Christus belangrijker dan alles en iedereen. Het lichaam van Christus is niet alleen de kerk en de gelovigen, maar de hele wereld. Deze kosmische Christus wordt ook genoemd in eerdere brieven (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 8:6), maar krijgt hier alle aandacht. 
De brief legt aan de christenen van Kolosse uit dat er één werkelijkheid is, en dat Christus daar de macht over heeft. In de brief komen woorden als ‘inzicht’, ‘wijsheid’ en ‘kennis’ dan ook vaak voor.

Stijl

Kolossenzen is geschreven in een neutrale briefstijl, zonder spreektaal, en zonder buitengewoon ingewikkelde passages. Het eerste hoofdstuk (Kolossenzen 1:15-20) bevat een poëtisch gedeelte.