Artikel

Filippenzen: opbouw

De brief van Paulus aan de Filippenzen lijkt uit meerdere brieven samengesteld te zijn.

Korte inhoud

Na de openingsformule, groet en een korte dankbetuiging (Filippenzen 1:3-11), brengt Paulus de gemeente in Filippi op de hoogte van zijn gevangenschap (Filippenzen 1:12-26). Hij roemt de Filippenzen voor de wijze waarop ze hun geloof belijden en spoort hen aan te volharden, ook al kan hij hen niet persoonlijk bezoeken. Hij roept hen op eensgezind te blijven en zich niet door tegenstanders van de wijs te laten brengen (Filippenzen 1:27 – 2:18), en brengt hen op de hoogte van zijn plannen om Timoteüs en Epafroditus naar Filippi te sturen (Filippenzen 2:19-30). 
De toon van de eerste twee hoofdstukken is vriendelijk, maar in Filippenzen 3:1 – 4:3 haalt Paulus opeens fel uit naar de ‘vijanden van het kruis van Christus’ (Filippenzen 3:18). 
De brief eindigt weer met een positief gedeelte waarin Paulus de Filippenzen dankt voor hun hulp en steun.

Opbouw

1:1-2  openingsformule en groet
1:3-11  dankzegging
1:12-26  gevangenschap van Paulus
1:27 – 2:4  aansporing tot eensgezindheid
2:5-11  het voorbeeld van Christus
2:12-18  eenheid in vertrouwen op God
2:19 – 3:1  aanbevelingen en groet
3:2 – 4:1  dienaren van Christus en vijanden van het kruis
4:2-9  instructie en afronding
4:10-20  dankwoord
4:21-23  slot