Artikel

Filippenzen: bronnen

De brief aan de Filippenzen is in de huidige vorm waarschijnlijk een samenvoeging van twee of drie brieven. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in Filippenzen 3:1, waar Paulus ineens overgaat van een vriendelijke toon (in Filippenzen 1:1 – 2:30) op een bijtende en scherpe aanval (in Filippenzen 3:2 – 4:7).
Mogelijk haalt Paulus vanaf Filippenzen 3:2 een brief aan die hij eerder geschreven heeft. In Filippenzen 3:1 schrijft hij namelijk: ‘Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb’.

Bijbelverzen

  • Filippenzen 3:1