Artikel

Filippenzen: auteur en datering

Paulus schreef de brief aan de Filippenzen tijdens een gevangenschap ,zoals te lezen is in Filippenzen 1:7 en Filippenzen 1:14. 
Misschien zat hij gevangen in het ‘Romeinse hoofdkwartier’ (pretorium) dat hij noemt in Filippenzen 1:13. Het is goed mogelijk dat de brief in Rome is geschreven, rond het jaar 60 na Christus. 
Het kan ook zijn dat deze brief geschreven in Efeze geschreven, rond het jaar 55 na Christus. Paulus zat in die periode gevangen in Efeze, waar ook een pretorium was.

 

 

Bijbelverzen

  • Filippenzen 1:14
  • Filippenzen 1:7
  • Filippenzen 1:13