Artikel

Filippenzen: doelgroep

De brief aan de Filippenzen is gericht aan de heiligen in de stad Filippi.

Filippi

Filippi was een Romeinse militaire kolonie in de provincie Macedonië (Noord-Griekenland), en een belangrijke handelsstad aan de Via Egnatia, de handelsroute naar Rome.

Gemeente van Filippi

In Handelingen 16:11-40 wordt beschreven hoe Paulus daar het evangelie verkondigde bij de Joodse gemeenschap. Paulus stichtte er de christelijke gemeente waaraan hij deze brief schrijft (Filippenzen 4:15; 1 Tessalonicenzen 2:2). De christelijke gemeente bestond vooral uit niet-Joden.

 

Bijbelverzen

  • Filippenzen 4:15
  • Handelingen 16:11-40
  • 1 Tessalonicenzen 2:2