Artikel

Filippenzen

Deze brief van de apostel Paulus is gericht aan de gemeente in Filippi. De brief heeft Paulus geschreven rond het jaar 55 in Efeze, of rond het jaar 60 in Rome. In de brief roept Paulus de christenen op om vriendelijk en voorbeeldig te leven, en afstand te nemen van predikers die het evangelie op een andere manier verkondigen.

Thema

In deze brief waarschuwt Paulus de gelovigen in Filippenzen voor rondtrekkende predikers die een ander evangelie verkondigen dan dat van Paulus. Zijn belangrijkste punt van kritiek is dat zij verkondigen dat niet-Joden die in Christus geloven zich moeten laten besnijden en de wet van Mozes moeten naleven. 
Paulus dankt de gemeente voor de steun die hij heeft gekregen, en moedigt hen aan elkaar te ondersteunen. Hij prijst de deugden die hij aan de gemeente toeschrijft en stelt die ten voorbeeld aan andere christengemeenschappen. 
Paulus haalt ook fel uit naar zijn concurrenten en gebruikt grove woorden (‘honden’, ‘versnijdenis’ (als bewuste woordspeling bij besnijdenis in Filippenzen 3:2, en ‘afval’ in Filippenzen 3:8). Het toont hoe gedreven Paulus strijdt voor wat hij ziet als de juiste visie op het evangelie.

Stijl

Filippenzen is een brief waarin lange zinnen voorkomen. Ook wordt er uitvoerig gebruikgemaakt van theologisch taalgebruik.

 

Bijbelverzen

  • Filippenzen 3:8
  • Filippenzen 3:2