Artikel

Efeziërs: auteur en datering

Verreweg de meeste deskundigen denken dat de brief aan de Efeziërs niet door Paulus zelf geschreven is. De brief zou dan geschreven zijn door een leerling van hem, zoals ook wordt vermoed voor sommige andere brieven van Paulus.
Omdat onderzoekers niet weten wie deze brief wel geschreven heeft, is ook de datering van deze brief onbekend.