Artikel

Efeziërs: bronnen

Bij het schrijven van de brief aan de Efeziërs heeft de auteur gebruik gemaakt van de brief aan de Kolossenzen. Dit blijkt uit de grote overkomst in opzet en inhoud tussen de twee brieven.

Samenhang met brief aan de Kolossenzen

De brief aan de Efeziërs is algemener van aard dan de brief aan de christenen in Kolosse. De Efezenbrief kan daarom gezien worden als een commentaar op de brief aan de Kolossenzen. Dit pleit ervoor om de twee brieven in nauwe samenhang met elkaar te lezen.