Artikel

Efeziërs: doelgroep

In sommige oude handschriften staat dat de brief aan de Efeziërs gericht is aan de heiligen in Efeze (Efeziërs 1:1). Maar in andere belangrijke handschriften ontbreken de woorden ‘in Efeze’. Volgens sommige deskundigen zou deze brief dan ook niet bedoeld zijn voor de specifieke gemeente in Efeze, maar een rondzendbrief zijn. Andere veronderstellen dat deze brief bedoeld voor de gemeente van Laodicea.

Efeziërs als rondzendbrief

Omdat de naam van de geadresseerden in sommige bijbelhandschriften ontbreekt, denken sommigen dat het oorspronkelijk om een rondzendbrief gaat. Deze brief zou dan bedoeld zijn voor verschillende gemeenten in het westelijk deel van Klein-Azië, waaronder Efeze, Laodicea, Hiërapolis en Kolosse.
In de brief aan de Efeziërs komen alleen de namen van Paulus en Tychikus voor. Tychikus wordt ook genoemd in 2 Timoteüs 4:12. Daar staat dat Paulus Tychikus naar Efeze stuurde. Het zou kunnen dat dit de aanleiding is geweest om de woorden ‘in Efeze’ in te voegen aan het begin van de brief.

Brief aan de gemeente van Laodicea

Het is ook mogelijk dat de brief oorspronkelijk gericht was aan de christenen in Laodicea, die genoemd worden aan het einde van de brief aan de Kolossenzen (Kolossenzen 4:15-16). 
In beide teksten wordt Tychikus namelijk met dezelfde bewoordingen genoemd als bezorger van de brief (vergelijk Efeziërs 6:21-22 met Kolossenzen 4:7-8). 
De brief aan de Kolossenzen sluit af met de aanbeveling om ook de Laodicenzenbrief te lezen en omgekeerd (Kolossenzen 4:15-16). Laodicea ligt in de buurt van Kolosse, 16 kilometer ten westen ervan, op de weg naar Efeze.

 

Bijbelverzen

  • Efeziërs 6:21-22
  • Kolossenzen 4:15-16
  • Efeziërs 1:1
  • Kolossenzen 4:7-8