Artikel

Efeziërs

Deze brief, op naam van de apostel Paulus, is in zijn huidige vorm gericht aan de gemeente te Efeze. Oorspronkelijk was de brief waarschijnlijk bedoeld voor meer dan één gemeente. Het is niet bekend wanneer en door wie deze brief geschreven is. De brief gaat over de kerk als het ware lichaam van Christus. De redding van de gelovige ligt in de verbondenheid met Christus.

Thema

De brief aan de Efeziërs stelt dat Christus nog niet de macht heeft over de wereld als geheel, en dat er nog kwaad bestaat. Volgens deze brief is Christus nog bezig om de kosmos aan zich te onderwerpen.
Dit proces van onderwerping is begonnen met de hemelvaart van Christus, toen hij ‘opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vervullen’ (Efeziërs 4:10). De kerk krijgt een belangrijke rol toebedeeld in dit proces, omdat de kerk zelf al volledig met Christus vervuld is (Efeziërs 1:22-23). Het is de taak van de kerk om in navolging van Paulus de wijsheid van Gods verborgen plan bekend te maken aan ‘alle vorsten en heersers in de hemelsferen’ (Efeziërs 3:1-13). 

Stijl

De stijl van de brief is niet eenvoudig. Het taalgebruik in de brief is vrij plechtig en overdadig. Ook komen er heel lange zinnen in dit bijbelboek voor.