Artikel

Romeinen: opbouw

De brief van Paulus aan de Romeinen is de langste brief in het Nieuwe Testament.

Korte inhoud

Zoals alle brieven van Paulus begint Romeinen met de vermelding van de afzenders, de geadresseerden, een groet en een dankzegging. Na deze opening betoogt Paulus in het vervolg (Romeinen 1:16 – 11:36) dat Gods evangelie iedereen redt die gelooft, Joden en niet-Joden. In Romeinen 12:1 – 15:13 geeft Paulus instructies voor het leven binnen de gemeenschap van gelovigen. Vervolgens bespreekt hij in Romeinen 15:14-33 zijn eigen reisplannen en sluit hij in Romeinen 16:1-27 de brief af met een lange serie groeten.

Opbouw

1:1-7a  openingsformule
1:7b  groet
1:8-15  dankzegging
1:16-17  motto van de brief
1:18 – 3:20  niet-Joden en Joden schieten allebei tekort
3:21 – 4:25  door Jezus is er een nieuwe gemeenschap
5:1 – 6:23  in de gemeenschap van Jezus is geen zonde
7:1-25  gelovigen zijn vrij van de wet
8:1-30  gelovigen leven in de Geest
8:31-39  lofprijzing
9:1 – 11:36  consequenties voor Israël
12:1 – 15:13  instructies voor het leven in de gemeente
15:14-33  de reisplannen van Paulus
16:1-27  groeten