Artikel

Johannes: opbouw

Het Johannes-evangelie is het vierde evangelie in het Nieuwe Testament en kent een geheel eigen stijl en inhoud.

Korte inhoud

Het evangelie volgens Johannes begint met een proloog, die het kader aangeeft voor het hele boek: in Jezus spreekt God opnieuw zijn scheppende Woord, dat er licht en leven moet zijn in de wereld. Daarna volgt het zogenoemde boek van de wondertekenen (Johannes 1:19-12:50). Dit gedeelte bevat een reeks van zes wondertekenen, waarin Jezus zichzelf manifesteert als licht en leven. Naarmate Jezus zich meer openbaart, groeit het verzet onder de Joden. Aanvankelijk ontmoet Jezus een welwillende houding, later worden de discussies snel feller. Aan het eind van het boek van de wondertekenen valt het besluit om Jezus te doden.
Het volgende deel van het Johannes-evangelie is het zogenoemde boek van de verheerlijking (Johannes 13-21), dat uit twee delen bestaat. Na de afscheidsgesprekken van Jezus met zijn leerlingen volgt het verhaal over Jezus’ arrestatie, zijn verhoor voor Pilatus en zijn kruisiging. De verschijningsverhalen laten zien hoe het licht weer opgaat voor zijn leerlingen. 

Opbouw

1:1-18 proloog
1:19-12:50 de wondertekenen van Jezus
13:1-17:26 afscheidsgesprekken van Jezus met zijn leerlingen
18:1-19:42 Jezus gevangen en gekruisigd
20:1-21:25 verschijningsverhalen