Artikel

Johannes: datering

Het Johannes-evangelie dateert men meestal rond 90-100 na Christus, in ieder geval ná Marcus, Matteüs en Lucas waarmee het allerlei materiaal deelt. Het evangelie geeft echter een eigen kleur aan dit materiaal en plaatst het in een nieuw kader.

Achtergrond van het evangelie

Tijdens het overleveringsproces van het evangelie heeft de ‘johanneïsche kring’ een heel eigen stempel op de verhalen gedrukt. De afscheidsgesprekken die Jezus met zijn leerlingen voert (Johannes 13-17), roepen het beeld op van een kleine vriendenkring in een vijandige wereld. Binnen en buiten vormen een absolute tegenstelling. Deze johanneïsche kring is blijkbaar een benarde minderheid, die zich bedreigd voelt en in scherpe tegenstellingen denkt. Hierdoor is de tegenstelling tussen in Jezus geloven en dus gered worden en niet in hem geloven bijzonder sterk.
Het Johannes-evangelie heeft eigen sleutelbegrippen, zoals eeuwig leven, geloof, oordeel, liefde, kennis, grootheid en eer.

Johannes en de andere evangeliën

Het evangelie volgens Johannes is heel anders dan de synoptische evangeliën. Qua woordgebruik, opbouw en afhankelijkheid zijn er grote verschillen aan te wijzen (Lees meer over Johannes en de synoptici).