Artikel

Johannes: auteur

Johannes is waarschijnlijk het jongste evangelie uit het Nieuwe Testament. Het is rond 90-100 na Christus geschreven. Het is niet zeker wie het evangelie volgens Johannes geschreven heeft.

Aanwijzingen in Johannes over de schrijver

Het evangelie volgens Johannes is het resultaat van een lange overlevering. Twee aanwijzingen hiervoor zijn in het boek zelf te vinden: 

  • Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam’ (Johannes 20:30-31).
  • ‘Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is’ (Johannes 21:24). 

De ‘wij’ in het laatste citaat hebben dus de uiteindelijke uitgave verzorgd. Ze willen in het bijzonder het getuigenis van deze gezaghebbende leerling, die hun leraar is, aan de lezers doorgeven. 

Johannes, de zoon van Zebedeüs?

Volgens een oude traditie is het Johannes-evangelie geschreven door Johannes, de zoon van Zebedeüs (Marcus 1:19; Johannes 21:2), toen deze op het eind van zijn leven in Efeze verbleef.
Hij zou ook dezelfde persoon zijn die in het Johannes-evangelie vaak aangeduid wordt met ‘de leerling van wie Jezus hield’. Uit het evangelie zelf is dit echter niet op te maken. De auteur blijft dus onduidelijk.