Artikel

Lucas: opbouw

Het Lucas-evangelie is het derde evangelie in het Nieuwe Testament.

Korte inhoud

Het Lucas-evangelie begint in Nazaret in Galilea, waar Maria de boodschap van de engel ontvangt. Jezus’ optreden blijft in eerste instantie beperkt tot Galilea. Vanaf Lucas 9:51 gaat Jezus echter vastberaden op weg naar Jeruzalem; daarbij trekt hij door Samaria. Dat grote reisverhaal eindigt in Lucas 19:28.
Vanaf Lucas 19:29 beschrijft Lucas Jezus’ optreden in de tempel van Jeruzalem en de gebeurtenissen van lijden, dood, opstanding of verrijzenis en hemelvaart. 

Opbouw

1:1-2:52  Jezus’ geboorte en kinderjaren
3:1-9:50 Jezus’ optreden in Galilea
9:51-19:28  Jezus’ reis naar Jeruzalem
19:29-24:53  Jezus in Jeruzalem

Handelingen als deel 2

Het boek Handelingen is van dezelfde auteur als het Lucas-evangelie en vormt het vervolg erop. In Handelingen neemt de evangelist de draad weer op bij de hemelvaart en schetst hij vervolgens het ontstaan van de kerk vanaf Jeruzalem tot Rome, het centrum van de toenmalige wereld.