Artikel

Lucas: auteur en datering

Het is niet bekend wie het evangelie volgens Lucas geschreven heeft. Dit evangelie is waarschijnlijk ontstaan rond het jaar 80 na Christus.

De auteur volgens de traditie

Het derde evangelie wordt door de kerkelijke traditie toegeschreven aan Lucas, de trouwe gezel van Paulus en de geliefde arts, afkomstig uit Antiochië in Syrië. De traditie baseert zich op de vermelding van Lucas in sommige brieven van Paulus (Filemon 24; Kolossenzen 4:14; 2 Timoteüs 4:11), in combinatie met de vermelding van ‘wij’ in bepaalde passages in Handelingen (zoals in Handelingen 16:10).

De auteur volgens de moderne wetenschap

Het evangelie is anoniem overgeleverd en later toegeschreven aan Lucas. Op grond van de tekst weten bijbelwetenschappers dat de auteur:

  • een hellenistische achtergrond heeft;
  • Joodse gegevens uitlegt aan een hellenistisch publiek;
  • niet altijd precies op de hoogte is van Joodse gebruiken en het Joodse gebied;
  • erg bekend is met de Griekse vertaling van het Oude Testament;
  • van de bijbelse taal houdt.

De auteur voelde zich dus zowel in de hellenistische als in de Joodse cultuur thuis. Daarom is het moeilijk om te bepalen wat zijn precieze achtergrond was. Wel weten we dat hij tot de tweede of misschien derde generatie christenen behoorde. In de inleiding van het evangelie zegt hij duidelijk dat hij zelf geen ooggetuige van Jezus’ leven is en dat hij zijn geschrift baseert op de traditie (Lucas 1:2).

Datering

Aangezien Lucas een christen van de tweede of derde generatie was, het Marcus-evangelie kende en weet had van de val van Jeruzalem in 70 na Christus, is het evangelie waarschijnlijk geschreven omstreeks het jaar 80 na Christus. Waar het tot stand kwam is onduidelijk: het kan op elke plaats in de hellenistische wereld geschreven zijn.