Artikel

Lucas: bronnen

Het evangelie volgens Lucas kent een aantal bronnen.

Marcus en Q

Aan het begin van het boek schrijft de evangelist wat zijn bedoeling is met zijn geschrift: een nieuw, betrouwbaar verhaal vertellen ‘over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken’.
Hij schrijft ook dat hij verschillende overleveringen over Jezus kent. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat de auteur bij het schrijven van zijn boek verschillende bronnen gebruikt heeft: grote delen van het Marcus-evangelie, en een tweede schriftelijke bron, meestal aangeduid als Q. Hoewel deze bron niet bewaard is gebleven, kan hij deels gereconstrueerd worden omdat ook Matteüs eruit geput heeft.

Mondelinge overleveringen

Het evangelie volgens Lucas kent ook allerlei materiaal dat niet in andere evangeliën voorkomt. Voor dit materiaal heeft de auteur gebruikgemaakt van mondelinge overleveringen.