Artikel

Marcus: opbouw

Het evangelie volgens Marcus is het kortste van de vier evangeliën.

Korte inhoud

Het boek begint met een proloog, waarin de lezer geïnformeerd wordt over Jezus, de centrale persoon in het verhaal.
In het eerste deel van het evangelie komen vooral wonderen aan bod en de reacties van de mensen daarop.
In het tweede deel worden de verdere ontwikkelingen verteld vanuit het perspectief van het komende lijden van Jezus. De sectie Marcus 8:27-10:52 is opgebouwd rond drie voorspellingen van het lijden van Jezus (in Marcus 8:31, Marcus 9:31 en Marcus 10:33-34), telkens gevolgd door onbegrip van de leerlingen over dat aanstaande lijden.
Het verhaal van het lege graf eindigt in een paradox: hoe kan het dat de evangelist het verhaal kent als de vrouwen niemand iets hebben gezegd? De lezers zullen zelf op zoek moeten gaan naar de verrezen Heer. De afsluitende reeks verschijningen (Marcus 16:9-20) is later aan het evangelie toegevoegd.

Opbouw

1:1-13 titel en proloog
1:14-8:26 

eerste deel: 
wonderen van Jezus, reacties van de leerlingen, de familie,
de tegenstanders en het volk op Jezus

8:27-15:47 tweede deel:
verdere ontwikkelingen vanuit het perspectief van het komende lijden
16:1-8  derde deel:
het verhaal van het lege graf
16:9-20 de afsluitende reeks verschijningen