Artikel

Matteüs: opbouw

De opbouw van Matteüs lijkt op die van Marcus. Het verhaal heeft een vloeiend verloop en geen scherpe scheidingen. 

Korte inhoud

Na een opening (Matteüs 1:1-4:11), waarin de lezer wordt verteld over Jezus’ identiteit en taak, volgt een lange schets van zijn openbare optreden (Matteüs 4:12-25:46), eerst in Galilea en omgeving, vervolgens tijdens zijn reis naar Jeruzalem en ten slotte in Jeruzalem zelf. 
De climax van het boek bestaat uit het verhaal over zijn lijden, dood en opstanding of verrijzenis (Matteüs 26:1-28:20).
De lange eenheden worden met elkaar verbonden door een vijftal korte kernteksten. In deze teksten vindt een belangrijke omslag plaats.

Opbouw

1:1-4:11 opening: een inleiding voor de lezer op wie Jezus is en wat zijn taak gaat zijn
4:12-17 kerntekst: Jezus wijkt uit naar Kafarnaüm
4:18-11:1 start van Jezus’ werkzaamheden in Galilea en omgeving
11:2-30  kerntekst: tussentijdse balans
12:1-16:12  vervolg van Jezus’ werkzaamheden in Galilea en omgeving
16:13-28 kerntekst: de Zoon van God is een lijdende messias
17:1-20:34  vrijwillig op weg naar Jeruzalem
21:1-17 kerntekst: aankomst in Jeruzalem en eerste confrontaties in de tempel
21:18-25:46  in Jeruzalem
26:1-16  kerntekst: gezalfd en uitgeleverd
26:17-28:20  finale: Jezus’ lijden, dood en opstanding