Artikel

Matteüs: doelgroep

Het evangelie volgens Matteüs is vermoedelijk geschreven voor een kring van christelijke gemeenten in het noorden van Israël en het zuiden van Syrië. 

Joodse christenen

Deze geloofsgemeenschappen bestonden voornamelijk uit Joodse aanhangers van Jezus, die zowel trouw wilden zijn aan de Joodse wet, als aan Jezus. 
De loyaliteit van deze joodse christenen aan de Tora werd betwist door de farizeeën, die na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus steeds meer een voortrekkersrol gingen vervullen bij het zoeken naar een nieuwe Joodse identiteit. In hun ogen vormden de Joodse christenen een dissidente beweging, terwijl deze christenen het op hun beurt oneens waren met de ideeën van de farizeeën. 

Uitleg van de Tora

De spanningen uit deze periode klinken door in Matteüs’ verhaal over Jezus. Hij schildert Jezus dan ook af als iemand die regelmatig met de farizeeën botst over de juiste uitleg van de Tora.