Artikel

Handelingen

De handelingen van de apostelen is een boek over het begin en de ontwikkeling van de christelijke kerk. Het maakt duidelijk hoe het goede nieuws van Jezus over de hele wereld verspreid raakte. Het boek Handelingen is van dezelfde auteur als het evangelie volgens Lucas en vormt het vervolg erop.

Inhoud

Het belangrijkste thema in het boek Handelingen is de werking van de heilige Geest. De heilige Geest is de kracht achter de verspreiding van het goede nieuws, de kracht achter het ontstaan van de kerk.
De ontwikkeling van de kerk is ook een belangrijk onderwerp in Handelingen. Lucas begint met het beschrijven van de groei en bloei van de christelijke gemeente van Jeruzalem. Van de gemeente wordt in eerste instantie een ideaal beeld geschetst, maar er komen ook problemen en de gemeente krijgt te maken met vervolging. De kerk groeit vervolgens buiten Jeruzalem, eerst in Judea en Samaria, en later, mede dankzij Paulus, ook daarbuiten. 
De verspreiding van het geloof leidt tot een ander belangrijk thema: de verhouding tussen Joodse en heidense christenen.
Het boek eindigt met de gevangenschap van Paulus in Rome. Het geloof in Jezus heeft zich verspreid tot aan het einde van de wereld, tot in het centrum van de macht.

Stijl

De stijl van het boek Handelingen is redelijk verzorgd. Het voorwoord laat zien dat de schrijver thuis was in de populairwetenschappelijke literatuur van zijn tijd. De stijl van zowel het boek Handelingen als het Lucas-evangelie heeft overeenkomsten met die van Grieks-Romeinse geschiedschrijving.

 

Bijbelverzen

  • Handelingen 1-28