Artikel

Maleachi: opbouw

Het boek Maleachi kan in zeven delen ingedeeld worden:

  1. Maleachi 1:2-5: de liefde van God voor Israël;
  2. Maleachi 1:6-2:9: het verbreken van het verbond door de priesters;
  3. Maleachi 2:10-16: het verbreken van het verbond door het volk;
  4. Maleachi 2:17-3:5: de komst van de bode en het oordeel van God;
  5. Maleachi 3:6-12: oproep tot bekering;
  6. Maleachi 3:13-21: aankondiging van de dag van de HEER;
  7. Maleachi 3:22-24: aankondiging van de wederkomst van de profeet Elia.