Artikel

Haggai: opbouw

Het boek Haggai is met 38 verzen het op een na kleinste boek van het Oude Testament. Alleen Obadja is nog kleiner.

Indeling

In het boek Haggai zijn twee delen te onderscheiden. In Haggai 1 klinkt het verwijt dat de tempel nog niet herbouwd is, en wordt verteld hoe er een begin gemaakt wordt met de herbouw. In Haggai 2 volgt een aanmoediging om door te gaan. Er wordt nog een keer gewezen op de ellende in de afgelopen periode, maar er is ook een belofte van voorspoed.