Artikel

Sefanja: datering

Volgens het opschrift trad Sefanja op als profeet tijdens de regering van koning Josia (639-609 voor Christus).

Latere toevoegingen

Het boek is waarschijnlijk rond 630 voor Christus geschreven. Op de achtergrond van Sefanja speelt de voortdurende dreiging van de machtige en meedogenloze Assyriërs, die vanuit het noorden naar Israël en Juda optrokken (zie Sefanja 2:13).
Maar mogelijk zijn er in een latere tijd woorden aan toegevoegd. Het gaat dan vooral om de tweede helft van Sefanja 3. Daar wordt een belofte van terugkeer gedaan, die lijkt te verwijzen naar de Babylonische ballingschap een halve eeuw later.

Koning Josia

Koning Josia is bekend om zijn hervormingen. Hij wilde zijn volk weer in het spoor van de boeken van Mozes brengen (zie 2 Koningen 22-23). Het is voorstelbaar dat de dreigende woorden van Sefanja daar een rol bij gespeeld hebben. Maar noch het boek Koningen noch het boek Sefanja geven daar aanwijzingen voor. Mogelijk trad Sefanja al op toen Josia, die op zijn achtste jaar koning werd, het besturen nog aan zijn regenten moest overlaten.

Twaalf profeten

Het boek Sefanja is een van de twaalf kleine profeten. De twaalfboeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.