Artikel

Sefanja: opbouw

Het boek Sefanja is ingedeeld volgens het schema dat we ook tegenkomen in de boeken van de grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël: eerst komen de profetieën tegen het eigen volk, dan volgen er oordelen over andere volken en ten slotte wordt er redding verkondigd aan Jeruzalem.

Indeling

Het boek Sefanja kan in zeven kleinere delen ingedeeld worden:

  1. Sefanja 1:1: opschrift;
  2. Sefanja 1:2-3: oordeel over heel de aarde;
  3. Sefanja 1:4-13: oordeel over Juda en Jeruzalem;
  4. Sefanja 1:14-18: een meer algemene beschrijving van de dag van de HEER;
  5. Sefanja 2:1-3: oproep tot bekering;
  6. Sefanja 2:4-15: uitspraken tegen de andere volken;
  7. Sefanja 3:1-19 nog een aanklacht tegen Jeruzalem en zijn leiders, gevolgd door belofte van redding voor Jeruzalem.

Opschrift

De vrijwel gelijkluidende opschriften van Sefanja, Hosea, Amos, en Micha suggereren dat het boek vroeger deel uitmaakte van een kleine verzameling van vier profetenboeken. Uiteindelijk is het boek opgenomen in de verzameling van het Twaalfprofetenboek.