Artikel

Habakuk: datering

De datering van Habakuk is lastig. Het boek zelf geeft weinig concrete aanwijzingen. Het enige historische aanknopingspunt is de vermelding in Habakuk 1:5 van de grote dreiging door een ‘grimmig, onstuimig volk’: de Chaldeeën.

Chaldeeën

De Chaldeeën stamden uit het zuiden van Mesopotamië. Aan het einde van de zevende eeuw voor Christus stichtten ze het Nieuw-Babylonische rijk, dat de heersende rol van de Assyriërs overnam.
De vreugde in Juda over de val van de Assyrische overheersers was van korte duur, want de onderdrukking door de Chaldeeën was even wreed.
De Chaldeeën spelen ook een rol in het boek Daniël.

De tempel

De stijl van de tekst zegt mogelijk wel iets over de auteur. Habakuk is in gesprek met God. Een dergelijk contact tussen God en mens kan wijzen op de tempel in Jeruzalem als achtergrond van het boek.
Het optreden van Habakuk is te plaatsen in de tijd waarin de Babylonische dreiging toenam. Deze dreiging eindigde met de verwoesting van de tempel in 586 voor Christus.
Mogelijk was Habakuk dus iemand die als profeet bij de tempel werkte, om de woorden van God door te geven.

Twaalf profeten

Het boek Habakuk is een van de twaalf kleine profeten. De twaalf boeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.