Artikel

Habakuk: opbouw

Het boek Habakuk is te lezen als een spel van vraag en antwoord. Het kan ingedeeld worden in zeven delen:

  1. Habakuks eerste klacht (Habakuk 1:2-4): hoe lang wacht God nog met ingrijpen tegen het geweld van de onrechtvaardigen?
  2. Gods antwoord (Habakuk 1:5-11): God zal de Chaldeeën op Juda afsturen.
  3. Habakuks tweede klacht (Habakuk 1:12-17): deze oplossing maakt de ellende nog groter.
  4. Gods antwoord op Habakuks tweede klacht (Habakuk 2:1-4): de belofte aan de rechtvaardigen zal vervuld worden.
  5. Een serie "Wee"-orakels (Habakuk 2:5-20): de onrechtvaardigen worden ontmaskerd en krijgen vijfvoudig het onheil aangezegd.
  6. Een gebed in de vorm van een lied (Habakuk 3:1-15): God is een oppermachtige strijder en redder.
  7. Een toevoeging aan dit gebed: Habakuk zingt over zijn geloof (Habakuk 3:16-19).