Artikel

Nahum: datering

De datering van het boek Nahum hangt af van de visie op het voorspellende karakter ervan.

  • Was Nahum een visionair die de neergang van de Assyrische macht al voorzag toen die nog op zijn hoogtepunt was?
  • Is het boek een theologische reactie op de val van Nineve, maar dan in de vorm van een aankondiging?
  • Of reageert Nahum op de tekenen van verval in de jaren voor 612 voor Christus?

De meeste uitleggers kiezen voor de laatste mogelijkheid. Zij dateren het boek dus enige tijd voor de definitieve val van Nineve in 612 voor Christus.
Het boek is ook heel goed te lezen als een moedig getuigenis van iemand die in naam van God zijn stem durfde te verheffen tegen het machtige Nineve.

Twaalf profeten

Het boek Nahum is een van de twaalf kleine profeten. De twaalf boeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.