Artikel

Nahum: opbouw

Het boek Nahum kan het beste in vier delen ingedeeld worden.

Indeling

  • Nahum 1:1-11 kan gezien worden als een inleiding: God wordt bezongen als wreker en rechter.
  • In Nahum 1:12-14 volgt een eerste aankondiging van het oordeel over Nineve, gevolgd door visioenen van die vernietigende afrekening.
  • De beelden van verwoesting worden in Nahum 2:14 en Nahum 3:5 onderbroken door een herhaling van het oordeel.
  • Door beide onderbrekingen komt er extra nadruk op de toch al dramatische schildering van het einde van de ‘bloedstad’ in Nahum 3:1-3.

Structuur

De structuur van het boek wordt ondersteund met literaire technieken.
In het eerste deel suggereert een bijzonder soort acrostichon dat hier eigenlijk God zelf aan het woord is. Hier vormen de letters aan het begin en einde van de regels de zin: ‘Ik ben de HEER’.
De centrale plaats van het herhaalde oordeel in Nahum 2:14 en Nahum 3:5 wordt versterkt doordat de voorafgaande en de volgende tekst elkaar spiegelen: elementen uit het eerste deel, zoals het water en de bergen, worden opnieuw opgepakt.