Artikel

Micha: datering

De profeet Micha trad op tussen 725 en 710 voor Christus. De woorden in Micha 6-7 zijn waarschijnlijk afkomstig van een profeet die optrad rond 740 voor Christus.
Algemeen wordt verondersteld dat de profetieën een (korte) tijd mondeling overgeleverd werden voordat ze werden opgeschreven.
Waarschijnlijk is het boek rond de Babylonische ballingschap door een redacteur tot één boek gemaakt.

Twaalf profeten

Het boek Micha is een van de twaalf kleine profeten. De twaalf boeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.