Artikel

Micha: opbouw

Het boek Micha kan ingedeeld worden in drie hoofddelen:

  • Micha 1 bevat een oordeel tegen Samaria, Jeruzalem en het zuiden van Juda;
  • In Micha 2-5 gaat Micha in discussie met zijn tegenstanders;
  • Micha 6-7 zijn profetieën uit Noord-Israël.

Twee profeten

Het boek Micha is samengesteld uit twee min of meer zelfstandige verzamelingen van profetenwoorden: die van Micha zelf (Micha 1-5) en die van een onbekende profeet uit het noordelijke koninkrijk Israël. Die onbekende profeet trad op tijdens de regering van Jotam en Achaz in het derde kwart van de achtste eeuw voor Christus. (Micha 6-7).
Dat het boek Micha uit twee delen bestaat is om een aantal redenen waarschijnlijk:

  • De geografische en historische gegevens van Micha 6-7 wijzen duidelijk naar een auteur uit het noordelijke rijk Israël, in tegenstelling tot de eerste vijf hoofdstukken.
  • In Micha 1-5 wordt Sion veel genoemd, in de laatste twee hoofdstukken niet. In Micha 6-7 wordt herhaaldelijk verwezen naar de uittocht uit Egypte.
  • Het taalgebruik tussen beide delen is verschillend.

Opschrift

Het boek in zijn geheel is toegeschreven aan Micha uit Moreset (Micha 1:1). De opschriften van Hosea, Amos en Sefanja zijn vrijwel gelijk. Dat suggereert dat Micha vroeger deel uitmaakte van een kleine verzameling van vier profetenboeken. Uiteindelijk is deze verzameling opgenomen in het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.