Artikel

canon OT: visies

Er bestaan verschillende opvattingen over de manier waarop de canon van het Oude Testament tot stand is gekomen.

Traditionele visie

Volgens de traditionele opvatting is de canon van het Oude Testament te danken aan Ezra, de hoofdpersoon van het bijbelboek Ezra. Ezra, een geleerde schrijver, zou na zijn terugkeer uit de Babylonische ballingschap de boeken van het Oude Testament hebben ingedeeld in drie categorieën. Hij bepaalde voor elke categorie welke boeken erbij hoorden, en dus had de lijst een exclusief karakter.
Maar de gegevens in het Oude Testament wijzen op een meer geleidelijk proces van canonisatie. Bovendien staan er in het Oude Testament ook boeken die pas na Ezra geschreven zijn. Zo stamt het boek Daniël uit de tweede eeuw voor Christus.

Moderne visie

Volgens de moderne wetenschap is de canon pas later vast komen te staan en betrof het een veel geleidelijker proces. Als eerste kregen de vijf boeken van de Pentateuch een bijzondere status. Zeker vanaf de derde eeuw voor Christus, maar waarschijnlijk al eerder, hadden deze boeken een bijzondere status. Deze boeken werden ook als eerste in het Grieks vertaald, in de derde eeuw voor Christus. Ze speelden een centrale rol binnen het jodendom.
Er waren ook andere boeken met een bijzondere status en veel gezag. Maar ze waren minder belangrijk dan de boeken van de Pentateuch.